چشم انداز

با توجه به گسترش پروژه ها به خصوص در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی و حرکت رو به جلوی شرکت های ایرانی و لزوم ارتقاء سطح کیفی آن ها، سیستم مدیریت شرکت تصمیم به حضور فعال در عرصه فعالیت ساخت و نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری پروژه ها گرفته و در این زمینه با کارشناسان و متخصصان امر ارتباط برقرار نموده و جذب این نفرات را در اولویت کاری خود گذاشته است و نیز در خصوص اخذ مدارک و گواهینامه های مرتبط با فعالیتهای مذکور اقدامات لازم را انجام داده است.

شرکت نصب و راه اندازی لیدوما افق چشم انداز خود را حضور در جمع شرکت های تراز اول پیمانکاری عمومی بخش خصوصی کشور و شرکت فعال در بخش ساخت و نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی کشور می بیند.