فاز 13 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت پتروپایدار ایرانیان

 

حوزه فعالیت: انجام کلیه کارهای باقیمانده ساخت و تکمیل عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

 

وضعیت: در حال انجام